Smitteverntiltak

Stiftelsen Norges Varemesse har siden etableringen i 1920 hatt som formål å fremme norsk næringsliv ved å tilrettelegge for gode møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. På den måten er vi sentrale i prosessen for å gjenoppbygge norsk næringsliv etter Covid-19-epidemien. 

Med 40.000 kvm fordelt på fem messehaller i Lillestrøm, er vi Norges største messeanlegg med 40 til 50 årlige arrangement. Vi er en meget viktig handelsarena for næringslivet, og mange av våre kunder sikrer en stor del av sin omsetning ved handel som foretas på våre messer.

Ved å iverksette økte tiltak for smittevern, skal handelsmesser og konferanser på Norges Varemesse kunne holde åpent og ta imot besøkende og ansatte. 

Veilederne tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på: 

1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
2. God hygiene 
3. Redusert kontakt mellom personer 

Veildere:
Trygg varemesse ->
Trygg konferanse ->

Share this: