SAMMEN FOR ET BEDRE MILJØ

Norges Varemesse tar miljø- og samfunnsansvar på alvor. Norges Varemesse er Norges største messesenter og blir besøkt av over
400 000 mennesker hvert år. Som vertskap for mange og ulike arrangementer har vi et ansvar for å bidra til å skape et bedre og sunnere miljø.

Det er et mål å bruke vår samlede kunnskap og ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og miljømessig – og opptre ansvarlig i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft.

Norges Varemesse er sertifisert Miljøfyrtårn
Siden 2012 har vi dokumentert vår miljøinnsats og samfunnsansvar ved å være Miljøfyrtårnsertifisert. Som sertifisert oppfyller vi krav om løpende tiltak og forplikter oss til å jobbe kontinuerlig for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift og godt arbeidsmiljø.

NORGES VAREMESSE MILJØSERTIFIKAT

MILJØRAPPORTERING 2019 

MILJØRAPPORTERING 2018

Tiltak for et bedre miljø
I vårt anlegg har vi løpende fokus på energibesparende tiltak. Eksempler er reduserte utslipp, redusert belastning på miljøet, kortreiste produkter og best mulig avfallshåndtering.
Vi stiller krav til oss selv og våre leverandører om å få levert miljøvennlige produkter. I samarbeid med våre ansatte arbeider vi kontinuerlig med å skape en mer miljøvennlig arbeidsplass.

Som ledd i vårt bærekrafts-arbeid ble vår internasjonale møteplass for verdens shippingbransje, Nor-Shipping sertifisert etter ISO 20121 – Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer i 2019.

Sammen skaper vi et bedre miljø
Med vårt fokus på bærekraft og et bedre miljø ønsker vi å skape en mer miljøvennlig opplevelse for deg som besøkende eller utstiller i vårt messesenter.

Har du råd eller tips om hvordan vi kan bedre vår miljøsatsning, send oss en e-post.

Share this: