SAMMEN FOR ET BEDRE MILJØ OG ØKT BÆREKRAFT

Norges Varemesse er Norges største messe- og kongressenter. Vi blir besøkt av over 400 000 mennesker hvert år, og skal være en ledende tilbyder av møteplasser. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til læring, utvikling og inspirasjon blant bedrifter, organisasjoner og kulturliv.

For oss er  bærekraftig drift et viktig og selvfølgelig mål. Vi opptrer i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere og besøkende.

 

Norges Varemesse er sertifisert Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss med bærekraftarbeidet. Det er også en sertifiseringsordning. 

Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012
Som sertifisert oppfyller vi krav om løpende tiltak og forplikter oss til å jobbe kontinuerlig for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift og godt arbeidsmiljø. 

 SERTIFIKAT 

MILJØRAPPORT 

 

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål og 169 delmål. Stiftelsen Norges Varemesse har pekt ut tre mål, som er særlig relevant og viktig for vår virksomhet.

  

 

Tiltak for et bedre miljø

Vi stiller krav til oss selv og våre leverandører om å få levert miljøvennlige produkter. I samarbeid med våre ansatte arbeider vi kontinuerlig med å skape en mer miljøvennlig arbeidsplass. Dette handler blant annet om energibesparende tiltak, kortreiste produkter og avfallshåndtering.

Som ledd i vårt bærekraftsarbeid ble vår internasjonale møteplass for verdens shippingbransje, Nor-Shipping sertifisert etter ISO 20121 – Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer i 2019.

Sammen skaper vi et bedre miljø

Med vårt fokus på bærekraft og et bedre miljø ønsker vi å skape en mer miljøvennlig opplevelse for deg som besøkende eller utstiller i vårt messesenter.

Har du råd eller tips om hvordan vi kan bedre vår miljøsatsning, send oss en e-post.

Share this: