SAMMEN FOR ET BEDRE MILJØ

Norges Varemesse tar miljøansvar og har fokus på å skape et bedre miljøvennlig messesenter.

Norges Varemesse er Norges største messesenter og blir besøkt av over 400 000 mennesker hvert år. Som vertskap for mange arrangementer har vi et ansvar for å bidra til og skape et bedre og sunnere miljø.

Tiltak for et bedre miljø
I et topp moderne bygg har vi alltid fokus på energibesparende tiltak og riktig miljøvennlig avfallshåndtering. Vi stiller krav til oss selv og leverandører om å få levert best mulige miljøvennlige produkter. I samarbeid med våre ansatte arbeider vi kontinuerlig med å skape en mer miljøvennlig arbeidsplass.

NORGES VAREMESSE ER MILJØSERTIFISERT


Sammen skaper vi et bedre miljø

Ved å bevisstgjøre vårt fokus på et bedre miljø ønsker vi å skape en mer miljøvennlig opplevelse for deg som besøkende på vårt messesenter.

Har du råd eller tips om hvordan vi kan bedre vår miljøsatsning, send oss en e-post.

 

Share this: